Praktisch

Tarieven en terugbetaling

Wij werken als geconventioneerde therapeuten, waardoor u van de officiële terugbetalingstarieven van het RIZIV kunt genieten. Inlichtingen over de honoraria en de terugbetalingen door uw ziekenfonds kan u verkrijgen bij uw ziekenfonds, uw kinesitherapeut of via deze link.
Op het einde van de behandelingen krijgt u 1 of meerdere getuigschriften mee die u kunt opsturen naar uw ziekenfonds voor de terugbetaling.

Betaling enkel via overschrijving

Een afspraak die niet 24u op voorhand wordt afgezegd, zal aangerekend worden.

Volgens art. 75 van de Code voor Geneeskundige Plichtenleer, mag een kinesitherapeut schadeloosstelling vragen voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werd afgezegd.

Toegankelijkheid

Voor de praktijk is er parkeergelegenheid voor 2 auto’s.
Ook aan de straatkant is er (gratis) parking.

De praktijk is rolstoeltoegangelijk
Oprijplank aan de inkom indien nodig.
De wachtzaal en behandelruimtes zijn volledig vlak, met brede toegangsdeuren.

Operatie

Een operatie gepland waarna zeker kinesitherapie nodig zal zijn?
Laat ons dit bij voorkeur op voorhand weten, zodat we dit alvast kunnen inplannen.

  • heupprothese
  • knieprothese
  • schouderprothese 
  • hartoperatie